Per decret de Presidència de la Diputació de Lleida es va atorgar a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb un ajut directe per import de 7.000,00€, per les despeses de l’actuació “Arranjament del tram final del camí de Bellfort a Artesa de Segre”, amb un longitud de 272 ml i una superfície total de 1088 m2.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida