L’Ajuntament de la Baronia de Rialb es beneficiarà dels ajuts que concedeix la Diputació de lleida de suport a les despeses corrents i de funcionament ordinari de les corporacions municipals. En aquest sentit l’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida dins del Pla d’Arrendaments i Subministraments, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb per import de 7.450,77€ per les despeses corrents de subministrament principalment d’energia elèctrica durant l’anualitat 2017, 2018 i 2019.