L’Institut Català de Finances (ICF) i la Direcció General de Turisme posen en marxa la línia de préstecs “ICF Turisme” per finançar projectes de millora i modernització dels allotjaments turístics. S’hi poden acollir la totalitat d’allotjaments del municipi perquè es troben inclosos entre les tipologies d’establiments hotelers, apartaments turístics o turisme rural, i permeten finançar diferents tipologies d’intervencions d’obres i reformes per millorar qualitativament les instal·lacions, inclosos també projectes d’accessibilitat i de qualitat dels serveis, i projectes d’eficiència energètica.

Les sol·licituds es podran presentar fins el 30 de desembre de 2020 o fins exhaurir el fons, i s’ha dotat per a fer-hi front un total de 30 milions d’euros. L’import dels préstecs haurà d’oscil·lar entre els 60.000 i 1 milió d’euros i es podrà finançar el 100% del projecte. Pel que fa al termini, els sol·licitants podran demanar els préstecs a un màxim de 10 anys amb possibilitat d’un període de carència de fins a 2 anys.

Els recursos per bonificar els interessos provenen de la recaptació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, i permetran als propietaris dels establiments de gaudir d’una bonificiació de fins al 2% en el tipus d’interés. Els allotjaments han de tenir la seva seu operativa a Catalunya i una antiguitat mínima de 2 anys. I les sol·licituds s’han de presentar a través del portal web de l’ICF.