Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida es va atorgar a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb, un ajut dins el Pla de Dinamització local per a la millora dels camins. Aquest ajut ha estat per import de 42.003,83€, i s’ha inclòs en l’actuació “Revestiment del camí del riu – Massanés al TM de La Baronia de Rialb”. Les obres s’han dut a terme durant aquesta tardor, i han tingut una longitud total de 920 metres, i una superfície total de 3.680 metres quadrats.