La secretaria de Governs Locals del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha atorgat a l’Ajuntament de la Baronia de Rialb, uns ajuts per a Inversions i per Acció Territorial dins del Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya per al període 2020-2024, per import de 120.000€ per l’anualitat 2021 i 250.000€ per l’anualitat 2022, per un conjunt d’actuacions de revestiment de diversos camins, reforma de la sala polivalent de Gualter, reforma del local social  de Gualter i millora en equips de bombeig d’aigua.