Informació general

Terme BaroniaEl terme municipal es situa a l’extrem nord-est de la comarca de la Noguera, limitant amb les comarques de l’Alt Urgell, a l’est (Peramola i Coll de Nargó); el Pallars Jussà, al nord-oest (Benavent de la Conca); i amb els municipis de Tiurana, Ponts i Artesa de Segre (la Noguera) pel sud i sud-oest.

A la dreta del riu Segre, ocupa la part baixa de la conca del Rialb. El terme s’estén des del Segre cap al nord fins a les altures del Cogulló de Sant Quiri (1.355 m d’altitud), al límit amb el Pallars Jussà. El municipi forma part de la comarca natural del Segre Mitjà que s’enclava al Prepirineu, on deixa les planes de Lleida i s’atansa a les muntanyes i les valls del Pirineu català occidental.

La superfície del terme es de 145km² i la seva altitut de 747 metres.

Aquest extens municipi és format per una munió d’antigues parròquies, pobles o caserius, masies, torres i fins antics monestirs d’història i passat divers, units en temps moderns dins d’aquest únic i gran terme. Antigament es diferenciava el terme originari en dues parts: el Rialb Jussà, que comprenia les terres més baixes i orientals, és a dir, els nuclis urbans o religiosos de la Torre, Politg, Sant Girvés, la Serra i l’Oliva, i el Rialb Sobirà, que feia referència a les terres més alteroses i prou allunyades del Segre.

La-TorreLa Baronia de Rialb pròpiament dita comprenia els nuclis de la Torre, Palau, Pallerols, el Puig, Guàrdia, Sant Martí, l’Oliva i el Cerdanyès, mentre que el terme de Bellfort formava part de la comanda hospitalera de Sant Salvador d’Isot, fusionada molt aviat amb la de Susterris (Pallars Jussà); la Donzell amb Sant Cristòfol, que constituïen l’antiga dotació del cenobi de Sant Cristòfol de Salinoves, eren una propietat del monestir d’Elins, després dels canonges de Castellbó i el 1685 la va comprar Joan Puig i Moles i passà als Cluet; Gualter i el seu terme era un antic priorat benedictí filial de Ripoll i, després del 1592, fou unit al capítol canonical de Solsona; i Vilaplana era un domini del baró o senyor de Tiurana. La fusió de tots aquests llocs en l’actual municipi es va fer entorn del 1840, arran d’una llei promulgada pel govern de Madrid.

El nom de Baronia, semblantment al de les baronies de Sant Oïsme o de La Vansa, li ve del fet que un bon sector del seu terme havia constituït un antic terme jurisdiccional o baronia, estructurada ja al segle XIV, que tingué com a primers barons els Ribelles, seguits d’altres com els Alentorn, Rocabertí, Casaldàguila o Pinós i, com a darrers, els Mercader i Sadurní. El determinatiu de Rialb, comú a molts altres centres del terme, el té del riu Rialb o Riu Alb (de Rivo Albo en llatí), és a dir, el riu blanc.

riu_rialbPel que fa a les fortificacions defensives de la demarcació de Baronia, els topònims com la Bastida, Bellfort, Guàrdia, Guardiola o la Torre, fan referència a antigues turres o torres de guaita i nuclis fortificats, els quals, conjuntament amb els castells refugi de Rialb, Salinoves o Tarabau, conformaven la xarxa de protecció i control de la vall del riu Rialb durant el període medieval. Aquest vell concepte de muntanya-refugi feia referència a l’obstacle natural de les difícils i intricades comunicacions de la vall del Rialb. Un concepte, aquest, que retrobà la seva vigència en dos episodis de la nostra recent història col·lectiva: durant els anys de la Guerra Civil del 1936-1939, quan aquest marc geogràfic serví de refugi i emparament a nombrosos fugitius de la zona republicana, com a etapa prèvia per passar a Andorra i, posteriorment a la zona franquista; al cap d’un temps, però aquesta vegada en sentit invers, la Baronia serví com a plataforma d’operacions de les partides armades dels maquis republicans que provinents del sud de França envaïen el Pirineu i el Prepirineu lleidatà durant el 1944 i el 1945 per tal de combatre la dictadura franquista.

El sector primari és encara un dels que arrossega més ocupació al municipi. Un territori amb uns planells regables, unes solanes i unes carenes conreables, amb un nivell que va dels quasi 400 m a més dels 800 m d’altitud de terra aprofitable, és apte per a conreus molts variats. Així, l’agricultura és majoritàriament de secà (ordi, blat, civada, vinya, oliveres i ametllers) i de regadiu a prop del Segre, a l’Horta de Gualter (hortalisses, panís i cirerers). I, en ramaderia, el sector porcí n’és el principal, però també hi ha explotacions de bestiar oví, caprí, boví i avícola. D’altra banda, els boscos de coníferes (pinassa) han estat sempre un aprofitament notable per l’explotació forestal de fusta i, altres, com la de roure, alzina, ginebre o ametller per extreure llenya. I, també, l’aprofitament fluvial per produir electricitat en centrals hidroelèctriques com les de Rialb-1 i Rialb-2, construïdes juntament a les comportes del pantà de Rialb, i per la producció de truites de riu en piscifactories al Rialb.

El sector secundari és força limitat i aquest s’orienta cap a subsectors com el de la construcció o el de l’alimentació.

En l’àmbit dels serveis, bàsicament és la vila de Ponts i, en menor grau, Oliana, qui supleixen les deficiències dels pobles i els masos que hi ha dispersos per la Baronia.

turisme2És el turisme el sector que es veu com l’autentica font d’oportunitats per la gent de dins i de fora del municipi. I és que el fet de ser un territori tan poc transformat per la mà de l’home i tan extens en superfície, implica que els valors paisatgístics es mantinguin quasi intactes i, que aspectes tan valorats com la recerca de tranquil·litat i naturalesa es converteixin en un grau d’atracció per als visitants. Atractius diversos (cultura, art, natura, esports d’aventura, cinegètica…) han propiciat l’impuls del turisme rural amb la restauració de molts antics masos deshabitats i altres edificis com antigues escoles o rectories per tal de convertir-se en allotjaments rurals.

Forat-de-Buli-2Els boscos com les pinedes de pinassa són potencialment predominants, especialment al centre i la zona septentrional del municipi. No obstant, al nord-oest i en petits reductes propers a la Serra de Sant Marc hi ha una important massa d’alzinars i carrascars. Pel que fa als caducifolis, tan sols destaquen les 9 ha. de roureda de roure valencià o de fulla petita ubicades al límit nord-occidental del terme, a la Serra de la Conca. També destaca a un nivell més localitzat, a la Serra de Comiols, al nord-oest del terme, una zona debosquines mediterrànies dominades per exemple, per ginebre, que és un hàbitat d’interès a causa de la seva raresa dins el marc territorial en el qual es localitza.

vegetaciónAl llarg del Rialb, i fins a l’embassament, trobem un continu de bosc de ribera amb un grau de naturalitat elevat, caracteritzat per la presència de salzedes i alberedes. Aquest hàbitat també el trobem a les ribes del Segre, al límit sud del municipi. Finalment, cal esmentar, a la zona del congost del Rialb i el Forat de Buli es localitzen els únics hàbitats d’interès comunitari de roquissars que apareixen al municipi. Les roques calcícoles amb vegetació casmofítica termòfila o ombrejada de les contrades mediterrànies, es troben al Barranc del Foradot; mentre que les roques calcícoles amb vegetació casmofítica, de l’alta muntanya pirinenca, es situen al Forat de Buli i a la zona de Rocablanca.

La zona on s’ubica el municipi es troba inclosa dins l’àrea mesozoica i terciària del conjunt de Montsec – Conca de Tremp, la continuació occidental de l’àrea del Pedraforca. Abasta fonamentalment la conca paleògena de Tremp i el seu entorn mesozoic. Es tracta d’una unitat molt complexa.

S’hi troben calcàries i conglomerats que s’ubiquen, preferentment, al nord del terme, on l’orogènia alpina i la posterior erosió fluvial i càrstica han originat l’aparició d’importants elements geomorfològics d’interès, entre els quals destaquen:

morfologiaPenya-segats, especialment notables són els de Benavent de la Conca, al límit nord-occidental de la Baronia, on s’ubica una important població d’aus rapinyaires.

Barrancs i engorjats, ubicats al voltant de l’eix que forma el riu Rialb. Tant aquest riu com els seus afluents discorren, en aquesta zona, per valls encaixades i profundes, d’elevat valor paisatgístic i ecològic. Destaca, per sobre de tots, l’anomena’t Forat de Buli.

En aquesta zona més septentrional el territori és complex i, tradicionalment, les comunicacions han estat difícils, cosa que ha determinat el manteniment d’un elevat grau de naturalitat. En canvi, al sud del municipi trobem materials formats per dipòsits detrítics corresponents a diverses etapes geològiques, que ofereixen un terreny molt més suau i ondulat, ja de transició cap a la plana de Lleida. Aquí l’ocupació humana ha estat sempre molt més intensa, sense arribar mai, però, a ser abundant, amb la qual cosa el grau d’antropització del territori és més elevat.

Nuclis

El terme està format per uns 240 habitants distribuïts entre onze nuclis dispersos per arreu de la vall del Rialb; antigues parròquies que s’anaren poblant pels cims d’aquestes muntanyes; des de l’època alt medieval; de fortificacions defensives, masies, esglésies parroquials i capelles.

Els nuclis són: Gualter, La Serra, La Torre, Politg, Pallerols, Vilaplana, Bellfort, Palau, El Puig, St. Cristòfol de la Donzell i