S’ha obert la covoncatòria 2021 dels ajuts LEADER per a la creació, ampliació i millora d’empreses. El termini per sol·licitar-los finalitza el 30 de novembre de 2021, i és obert a totes les persones físiques o jurídiques interessades en crear, ampliar o millorar el seu negoci.

Els ajuts estan gestionats pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord, i estan orientats a empreses i emprenedors que vulguin invertir empresarialment en negocis de serveis, turístics, de transformació agroalimentària, comerços, serveis a la població o indústria en general. Les inversions subvencionables inclouen obra civil i instal·lacions, equipaments, maquinària, mobiliari i honoraris tècnics de projectes d’execució d’obra. L’import mínim de la inversió elegible que es realitza ha de ser de 12.000 euros sense IVA i l’import de l’ajut pot oscil·lar entre un 20% i un 40% de les despeses elegibles.

Les entitats públiques del territori també poden demanar ajuts enfocats a la recuperació del patrimoni cultural i natural, infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Des del GAL Noguera Segrià Nord s’estan realitzant diverses sessions informatives en línia. Les dates previstes per a les següents sessions són:

  • 29 d’octubre de 2021 a les 12.00 h,
  • 11 de novembre de 2021 a les 12.00 h,
  • 16 de novembre de 2021 a les 13.00 h,
  • 22 de novembre de 2021 a les 10.00 h.

Les persones interessades a connectar-s’hi poden inscriure-s’hi a través de l’apartat “Sessions informatives ajuts Leader” de la pàgina web www.noguerasegrianord.cat. A través de la pàgina web també es pot consultar la resolució, les bases dels ajuts o la documentació que cal presentar. Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu electrònic a leader@noguerasegrianord.cat o bé trucar al 973 448 933.