Project Description

Sant Andreu del 
Puig, s. XI

Mapa

L’església de Sant Andreu centra el petit nucli del Puig, avui totalment abandonat; s’hi pot accedir pel camí que porta al Puig i Pallerols.
La parròquia del Rialb Sobirà caldria identificar-la amb Sant Andreu del Puig. Aquesta església depenia de la parròquia de Sant Martí de Tarabau però Sant Andreu del Puig recuperà la parròquia i Sant Martí de Tarabau es convertí en una sufragània seva. Aquesta situació es mantingué fins al segle XX.
Actualment a l’església de Sant Andreu del Puig s’hi fa un aplec anual. La voluntat de recàrrec ornamental, que s’allunya dels models mes característics de l’ornamentació llombarda, evidencia que es tracta d’una obra de finals del segle XI o potser ja del segle XII.