Project Description

Sant Cristòfol de la Donzell

Situat a 710m entre la riba dreta del Rialb i la ctra. de Gualter a Folquer, cruïlla del Puig i St. Cristòfol. Les primeres notícies sobre aquest lloc són del segle X i potser de finals del IX, conforme a la documentació del monestir de monges de Santa Cecília d’Elins.

Llocs d’interès: St. Jaume de St. Cristòfol (s.XI), Sta. Maria del Castell de Salinoves i St. Sebastià del Cerdanyès.