Project Description

Sant Jaume de
Sant Cristòfol
de la Donzell, s. XI

Mapa

L’església de Sant Jaume de Sant Cristòfol és el centre del petit nucli de cases, abandonades, del poble de sant Cristòfol; i esta ubicada entre la riba dreta del Rialb i la carretera de Gualter a Folquer i Tremp. Després del trencant de Palau, a mà dreta de la carretera es troba el camí que condueix a Sant Cristòfol (4km).
Aquesta església es de tipus romànica construïda a finals del segle XI i principis del segle XII i es pot considerar pràcticament en ruïnes, però conserva prou elements perquè s’hi pugui copsar la qualitat arquitectònica original, plantejada amb un gran ambició.