Project Description

Sant Ponç
de Martimà, s.XI

Mapa

La capella de Sant Ponç es al costat mateix del camí que porta a la casa de Martimà. És troba ubicada més amunt de la primera piscifactoria, davant del pont del camí del Puig, trobem el trencant de les cases Olivelles, Massanés i Martimà. El lloc de Martimà és documentat en una donació d’un mas del terme del castell de Tarabau. Segons aquest document, el mas, situat a l’indret de Santa Eulàlia, afrontava a migdia amb Martimà. La capella de martimà era particular de la família del mas i no consta que fos sufragània de cap parròquia. L’església de Sant Ponç és una església romànica del segle XI i es un bon exemple d’edifici concebut dins els cànons de l’arquitectura llombarda pròpia del segle XI català, de forma senzilla però molt ben resolta.