Per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió de Medi de data 20 de maig de 2022, s’ha atorgat a l’Ajuntament de la Baronia de Rialb, un ajut de 9.981,74€ (5.689,59€ ajut DACC i 4.292,15€ ajut FEADER) per actuacions incloses en l’annex 5 Infraestructures per a la prevenció d’incendis forestals, a l’empar de la resolució ACC/1765/2021, de 2 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2021 els ajuts a la gestió forestal sostenible mitjançant el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).