Per decret de Presidència de la Diputació de Lleida es va atorgar a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb, un ajut directe per import de 10.000,00€, per les despeses de l’actuació “Arranjament dels camins municipals de Massanés a Palou i Perdigués”, on s’han arranjat 6.765 ml, amb desbrossada i neteja de marges dels camins, neteja i transport dels materials petris que obstaculitzen el pas, i re-ajuntat de formigó en massa per tapar els diferents forats que presenten els camins.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida