L’Ajuntament de la Baronia de Rialb continua impulsant la incorporació de l’energia provinent de la biomassa en els diferents nuclis que conformen el municipi, amb la col·laboració de les diferents institucions. Un dels projectes ha estat la creació d’una mini-xarxa de calor al nucli de Vilaplana, i ha comptat amb la col·laboració de la corporació provincial.

L’Ajuntament de la Baronia ha estat el beneficiari d’un ajut directe atorgat per la Diputació de Lleida, que ascendeix a la xifra de 30.000€, i ha servit per atendre les despeses derivades de la segona fase del projecte per a una mini-xarxa de calor amb biomassa a Vilaplana.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida