Aquest juliol ha entrat en funcionament l’aparcament de pagament del Riu Rialb, després d’una primavera en que s’hi ha pogut aparcar de franc. La reserva i el pagament es poden fer online a través d’aquest enllaç del nostre portal, o bé in situ al punt d’atenció al visitant i zona de control, ja sigui en efectiu o bé amb targeta.

L’aparcament conté un total de 67 places, repartides en diferents punts, en un tram d’uns quatre quilòmetres del camí que va paral·lel al Riu Rialb. Podeu consultar el mapa d’ubicació de totes les places en aquest mapa de Google Maps.

S’ha dividit les places d’aparcament en tres zones, en funció de la distància als gorgs propers al congost del Forat de Bulí. Així, la Zona A, que és la primera que es troba quan s’accedeix en vehicle, és també la més econòmica, i té un preu de 20€ per dia. Inclou un total de 35 places, situades totes en el mateix aparcament, a l’indret conegut com el Molí del Coix.

A diferència de la Zona A, la segona zona d’aparcament o Zona B està dividida en sis subzones, que tenen una capacitat molt més petita, entre dos i cinc vehicles per subzona. Així, les places 36 i 36 constitueixen la zona B.6, les places 38 i 39 la subzona B.5, la subzona B.4 inclou quatre places, de la 40 a la 43, mentre que les places 44 i 45 constitueixen la zona B.3, de la 46 a la 49 la subzona B.2, i finalment les places de la 50 a la 54, situades al davant de Sant Martí de Terrassola, formen la subzona B.1. El preu de totes les places de la zona B és de 30€ cada dia.

La Zona C és la darrera zona a la que s’arriba venint de la carretera. És on hi ha els aparcaments més propers a Mas Barrat i als gorgs de la vora del túnel, la cova i el congost del Forat de Buli. Inclou només 13 places de vehicle, dividides en la subzona C.2 amb 4 vehicles (del 55 al 58) i la subzona C.1, amb 9 vehicles (del 59 al 67). El preu d’aquestes places és de 40 euros al dia.

L’aparcament fora d’aquests punts està prohibit, i se sanciona per part dels cossos de Mossos d’Esquadra i d’Agents Forestals, segons l’Ordenança d’Espais Naturals de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb.