A partir del 8 d’octubre de 2020 la tramitació de l’habilitació dels Hotels, Apartaments Turístics, Turisme Rural i Càmpings s’unifica, integrant en un sol tràmit l’habilitació municipal i la posterior inscripció al Registre de Turisme de Catalunya competència de la Generalitat de Catalunya, segons preveu el nou decret de turisme de Catalunya, DECRET 75/2020, de 4 d’agost.

La integració en un únic tràmit permet que el titular de l’activitat només hagi d’aportar les dades una vegada, en una tramitació que caldrà iniciar des del portal de la Finestreta Única Empresarial (FUE), canalempresa.gencat.cat. A l’apartat d’allotjaments turístics hi trobareu la informació i els tràmits corresponents, que s’aniran actualitzant. A les fitxes de tràmit es recull la informació dels requisits i documents que s’han d’enviar segons el cas i el tipus d’allotjament.

Un cop complimentades les dades del formulari, des de l’Oficina de Gestió Empresarial es fa arribar la informació a l’Ajuntament on s’ubica l’allotjament per tal que confirmi si les dades declarades o comunicades són correctes. En cas que sigui així, l’Oficina de Gestió Empresarial farà la inscripció al Registre de Turisme i ho comunicarà novament a l’Ajuntament i al titular de l’activitat. La inscripció al Registre és un tràmit que no té cost, però l’habilitació municipal si que pot requerir del pagament d’una taxa, que caldria satisfer abans de l’inici de l’activitat.