Project Description

Sant Marc
de Pallerols, s. X

Mapa

L’església de Sant Marc es troba isolada al vessant sud del cim de la muntanya de Sant Marc, prop de la casa de Sant Marc. Per anar-hi cal prendre una pista molt dolenta que surt de l’església de Sant Esteve de Pallerols. És un edifici que conserva íntegra l’estructura original, malgrat les redecoracions de l’interior i les reformes que les capgiren.
En l’estat actual, resulta difícil d’establir una filiació cronològica o estilística per aquest interessant edifici que per la seva extrema rusticitat sembla avenir-se amb formulacions arquitectòniques anteriors a la implantació de les formes de l’arquitectura llombarda. Pot considerar-se una obra del segle X amb totes les reserves que la manca d’explotació imposa.