Project Description

Sant Pere de
Vilamonera, s. XI

Mapa

L’església de Sant Pere de Vilamonera esta ubicada més avall del camí de Pallerols, entre Politg i el Soler de Pallerols. Aquest edifici, està en un estat de ruïna molt avançada i actualment gairebé enrunada.
En conjunt, l’edifici no presenta elements rellevants que li donin caràcter o permetin establir una clara filiació estilística o cronològica, però les seves característiques constructives permeten de considerar-lo, amb seguretat una obra rural, construïda, probablement, en una data avançada dins el segle XI.