Project Description

Sant Pere
del Soler, s. XI

Mapa

Sant Pere del Soler es troba ubicada dins el terme del Mas del Soler, continuant per la pista de Pallerols, uns dos cents metres més amunt del Mas. Malgrat que no es tenen notícies documentals anteriors al 1300 sobre aquesta capella, cal dir que sempre hi ha hagut culte amb més o menys freqüència. Fou i es una església vinculada estretament als amos de Soler que guarden documentació del principi del segle XIV. Aquesta església es un edifici d’estructura molt senzilla i te mostres evidents d’haver estat reformada.