L’Àrea de Planificació i Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida va atorgar a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb, un ajut dins del Pla Extraordinari d’Inversions Locals  per import de 83.866,01€, per les despeses de l’actuació “Revestiment de camins en el terme municipal de La Baronia de Rialb”.

Amb aquest ajut s’han pogut arranjar diferents trams de camins. Un d’aquests ha estat el camí de Mas Ampurdanés, al nucli de Pallerols de Rialb. També a Pallerols s’ha pogut revestir el camí d’accés a Confós i a Treguany. També s’han arreglat el camí del nucli del Puig de Rialb, el camí d’accés a Palou, i el camí d’accés a Turpí i a la Casanova, a més a més de dos trams de camins a l’horta de Gualter.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida