Aquest 2019 ha tingut lloc a l’església romànica de Santa Maria de Palau la segona fase de restauració, que ha estat finançada a través dels ajuts de la Generalitat de Catalunya. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Department de Cultura ha atorgat l’any 2019 a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb un ajut dins la línia de conservació i restauració de béns mobles i d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.

L’ajut que s’ha atorgat en aquesta segona fase, dins de l’actuació ‘Intervenció de conservació restauració de la conca absidial de l’església de Santa Maria de Palau, 2a fase‘ ha estat per un import de 6.384€, i ha permès consolidar els diferents nivells de pintures que es troben a l’absis d’aquesta església del segle XI. Aquesta segona intervenció completa una primera fase, que va tenir lloc durant l’any 2018, que amb l’actuació ‘Estudi, consolidació , protecció i fixació de pintures murals de l’església de Santa Maria de Palau‘ va comptar amb una primera subvenció de 6.160€.

Santa Maria de Palau ha estat declarada Bé Cultural d’Interés Nacional durant aquest 2019, i compta a l’absis amb un conjunt de pintures murals amb diferents capes o nivells, sobreposades les unes a les altres. En les capes inferiors hi trobem uns murals alt medievals d’estil romànic, mentre que a la capa superior hi apareixen unes pintures murals del segle XVI, seguint els cànons artístics del renaixement, fet que converteix aquestes pintures en un element particularment singular i únic dins del patrimoni cultural català.

L’acte de presentació dels resultats d’aquesta segona fase va tenir el passat dimarts 29 d’octubre, en un acte on van prendre-hi part l’Angels Solé, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, i del Pere Rovira, responsable del departament de pintura mural sobre pedra del mateix Centre, a més a més de l’equip de restauradors que han intervingut en els treballs, i els representants de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb i del Bisbat d’Urgell.

Departament de Cultura