Aquest 2019 ha tingut lloc a l’església romànica de Santa Maria de Palau la segona fase de restauració, que ha estat finançada a través dels ajuts de la Generalitat de Catalunya. L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Department de Cultura ha atorgat l’any 2019 a l’Ajuntament de La Baronia de Rialb un ajut dins la línia de conservació i restauració de béns mobles i d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.

L’ajut que s’ha atorgat en aquesta segona fase, dins de l’actuació ‘Intervenció de conservació restauració de la conca absidial de l’església de Santa Maria de Palau, 2a fase‘ ha estat per un import de 6.384€, i ha permès consolidar els diferents nivells de pintures que es troben a l’absis d’aquesta església del segle XI. Aquesta segona intervenció completa una primera fase, que va tenir lloc durant l’any 2018, que amb l’actuació ‘Estudi, consolidació , protecció i fixació de pintures murals de l’església de Santa Maria de Palau‘ va comptar amb una primera subvenció de 6.160€.

Santa Maria de Palau ha estat declarada Bé Cultural d’Interés Nacional durant aquest 2019, i compta a l’absis amb un conjunt de pintures murals amb diferents capes o nivells, sobreposades les unes a les al