Fem publicitat de la subvenció que ha permès consolidar i protegir les pintures de l’església de Santa Maria de Palau, situades a l’interior de l’església romànica de Palau de Rialb. L’Ajuntament de la Baronia de Rialb ha esat l’organisme beneficiari d’aquesta subvenció, per import de 6.160€, que correspon a l’actuació  “Estudi, consolidació , protecció i fixació de pintures murals de l’església de Santa Maria de Palau”.

L’ajut s’emmarca en la línia de conservació i restauració de béns culturals mobles i d’elements històrics i artístics del patrimoni immoble, i ha estat concedit per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, depenenet del Department de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les subvencions han estat atorgades entre el 1r de gener i el 27 de juliol de l’any 2018 i se n’ha publicat la concessió al DOGC núm.7716.

cultura_h3

Recordem que l’església de Santa Maria de Palau forma part del conjunt de vint-i-tres esglésies d’orígen romànic que constitueixen el ‘Romànic de la Baronia de Rialb’. L’església de Palau ha estat considerada l’església més destacada del conjunt de petites esglésies i ermites escampades pel municipi, i per això recentement s’ha incoat l’expedient que la converteix en Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN).