Durant aquest pont s’han dut a terme treballs de millora de la senyalització del Camí de Pallerols a Andorra. Els treballs han inclòs la col·locació de senyals verticals indicant la direcció del camí, amb materials de fusta harmoniosos amb el paisatge i la natura, així com pintar algunes pedres i arbres amb les dues franges dels dos colors representatius del camí, el blau i el groc.

Les tasques de manteniment del camí, repintant de senyals i desbrossant han anat a càrrec de diferents grups de voluntariat provinents de Lleida, Barcelona i Pamplona, en bon apart allotjats a la recuperada rectoria de Pallerols com a casa d’acollida. Informació facilitada per l’Associació d’Amics del camí de Pallerols de Rialb a Andorra.